История

2020
May 7

XIX век

XIX век
След освобождението, в еснафския град Враца за изкуство все още не се говорело. По онова време действали импровизирани ученически хорове, които изпявали по няколко патриотични песни за големите празници. Вече няколко десетилетия от създаването си (1869 г.), местното читалище поддържало богата просветна дейност, но нямало ярки образци на музикално-просветното дело...Read More
May 7

Началото на XX век

Началото на XX век
На десети май 1910 г. при тържествена обстановка и препълнена с публика зала били представени две сцени  от операта „Аида” от Дж. Верди. В едната сцена: Великият жрец Рамфис дава каления от боговете меч на военачалника Радамес, за да победи враговете; а в другата – завръщането на Радамес от бойното..Read More
May 7

Между двете световни войни

Между двете световни войни
Показателен за развитието на музикалния живот във Враца е фактът, че първите изяви на дружеството съвпадат с първите спектакли на Оперната дружба в София. През 1931г. при читалището се създава общоградски симфоничен оркестър под ръководството на капелмайсторът Никола Иванов. Били изнесени няколко концерта, в които са участвали известни наши и..Read More
May 7

След 1944 г.

След 1944 г.
През периода 1941-1944 г. различни ограничения и преследвания от страна на фашистката власт докарали музикалният живот до замиране. След 9 септември 1944 г. се създават условия за нов подем на музиката във Враца. Възстановен е градският хор „Орфей”. Създава се и симфоничен оркестър, в състав от петдесет души с диригент..Read More
May 7

Развитие на операта

Развитие на операта
От 1953 г. започва нова страница в историята на врачанското симфонично дело. Във Враца се създава самодейна опера, продължила делото на дружество „Орфей”. Инициатори са Ангел Ангелов, Донаган Андреев, д-р Ал. Александров, Петър Тодоров, Димитър Шонев и др. Създава се оперен хор от шейсет души и оркестър от четирийсет души..Read More
May 7

Новият, щатен симфоничен оркестър

Новият, щатен симфоничен оркестър
През 1966 г. е създаден нов щатен симфоничен оркестър към читалище „Развитие” с диригент Петър Ганев. Оркестърът участва в оперни и оперетни постановки, изнася множество концерти с именити солисти. На 01.01.1973 г. оркестърът е одържавен и е създадена Държавна филхармония- Враца с главен диригент Радосвета Бояджиева (родом от Враца). Наред..Read More
May 7

XXI век

XXI век
С постановление на Министерски съвет от 27.07.2010 г. Врачанската филхармония (заедно с филхармониите във Видин и Шумен) е преобразувана в Симфониета Враца. Концертният живот продължава със симфонични, популярни и оперни заглавия от всички музикални епохи. Освен репертоар за ценители, както и такъв за широката публика симфониетата развива обучителна програма за..Read More

XIX век

XIX век
След освобождението, в еснафския град Враца за изкуство все още не се говорело. По онова време действали импровизирани ученически хорове, които изпявали по няколко патриотични песни за големите празници. Вече няколко десетилетия от създаването си (1869 г.), местното читалище поддържало богата просветна дейност, но нямало ярки образци на музикално-просветното дело…Read More

Началото на XX век

Началото на XX век
На десети май 1910 г. при тържествена обстановка и препълнена с публика зала били представени две сцени  от операта „Аида” от Дж. Верди. В едната сцена: Великият жрец Рамфис дава каления от боговете меч на военачалника Радамес, за да победи враговете; а в другата – завръщането на Радамес от бойното..Read More

Между двете световни войни

Между двете световни войни
Показателен за развитието на музикалния живот във Враца е фактът, че първите изяви на дружеството съвпадат с първите спектакли на Оперната дружба в София. През 1931г. при читалището се създава общоградски симфоничен оркестър под ръководството на капелмайсторът Никола Иванов. Били изнесени няколко концерта, в които са участвали известни наши и..Read More

След 1944 г.

След 1944 г.
През периода 1941-1944 г. различни ограничения и преследвания от страна на фашистката власт докарали музикалният живот до замиране. След 9 септември 1944 г. се създават условия за нов подем на музиката във Враца. Възстановен е градският хор „Орфей”. Създава се и симфоничен оркестър, в състав от петдесет души с диригент..Read More

Развитие на операта

Развитие на операта
От 1953 г. започва нова страница в историята на врачанското симфонично дело. Във Враца се създава самодейна опера, продължила делото на дружество „Орфей”. Инициатори са Ангел Ангелов, Донаган Андреев, д-р Ал. Александров, Петър Тодоров, Димитър Шонев и др. Създава се оперен хор от шейсет души и оркестър от четирийсет души..Read More

Новият, щатен симфоничен оркестър

Новият, щатен симфоничен оркестър
През 1966 г. е създаден нов щатен симфоничен оркестър към читалище „Развитие” с диригент Петър Ганев. Оркестърът участва в оперни и оперетни постановки, изнася множество концерти с именити солисти. На 01.01.1973 г. оркестърът е одържавен и е създадена Държавна филхармония- Враца с главен диригент Радосвета Бояджиева (родом от Враца). Наред..Read More

XXI век

XXI век
С постановление на Министерски съвет от 27.07.2010 г. Врачанската филхармония (заедно с филхармониите във Видин и Шумен) е преобразувана в Симфониета Враца. Концертният живот продължава със симфонични, популярни и оперни заглавия от всички музикални епохи. Освен репертоар за ценители, както и такъв за широката публика симфониетата развива обучителна програма за..Read More