Началото на XX век

На десети май 1910 г. при тържествена обстановка и препълнена с публика зала били представени две сцени  от операта „Аида” от Дж. Верди. В едната сцена: Великият жрец Рамфис дава каления от боговете меч на военачалника Радамес, за да победи враговете; а в другата – завръщането на Радамес от бойното поле с трофеи и пленници. Солисти били: Аида – Невена Бояджиева, Амнерис – Руска Сеизова, Радамес – Анто Бояджиев, Амонасро – Богомир Тоушек. През 1912 г. била представена и сцена от операта „Травиата” от Дж. Верди а също така и цялостно представяне на първата българска опера – „Сиромахкиня” от Ем. Манолов. Същата година били разучени две сцени от оп. „Демон” на Антон Рубинщайн и една сцена от оп. „ Фауст ” на Гуно, които за съжаление не били представени заради Балканската война, защото се наложило всички да заминат на бойното поле. Били представени няколко пъти и детските оперети „Снежанка”, „Щурец и мравки” от Панайот Пипков, „Балът на цветята” от Тодор Пъндев, с диригент Никола Манков.