Между двете световни войни

Показателен за развитието на музикалния живот във Враца е фактът, че първите изяви на дружеството съвпадат с първите спектакли на Оперната дружба в София. През 1931г. при читалището се създава общоградски симфоничен оркестър под ръководството на капелмайсторът Никола Иванов. Били изнесени няколко концерта, в които са участвали известни наши и чуждестранни изпълнители, като Цветана Табакова (оперна певица), проф. Марто (цигулар), Евгений Ждановски (оперен певец). По това време била създадена в града и първата детска музикална школа, която имала за основна цел да въвежда и възпитава децата в музикалното изкуство  и с времето да „отгледа” кадри, които да се включат в съставите на хора и оркестъра. За няколко  години оркестърът намалява активността и изявите си, но през 1939 г. между музикалните дейци се  заговорило да се постави музикално-сценично произведение. Била избрана руската оперета „Наталка Полтавка” от Артемиев и след усърдна работа била представена на читалищна сцена с голям успех на 7 април 1940 г.